www.dearmom.gr

Όροι χρήσης

ΠΡΟΙΜΙΟ

Το dearmom.gr προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου πλούσιο περιεχόμενο και υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου dearmom.gr, θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει τους όρους αυτούς και μόνο εφόσον τους αποδέχεται να επισκεφτεί/κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του dearmom.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις σελίδες του dearmom.gr, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, εμπορικών σημάτων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, αρχείων πολυμέσων (video), υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ρητά εξαιρούνται τα εμπορικά σήματα τρίτων (διαφημιζομένων, συνεργατών), καθώς και σε όποιες περιπτώσεις έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία περιορισμένης χρήσης (περιεχόμενο, φωτογραφίες, αρχεία πολυμέσων φορέων και συνεργατών). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να αποτελέσουν τα παραπάνω στο σύνολο τους ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής και εκμετάλλευσης, πώλησης ή αντιγραφής. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου, των φωτογραφιών, των γραφικών, των αρχείων πολυμέσων κτλ, εκτός και αν έχει προηγηθεί συγκεκριμένη άδεια εκ μέρους του dearmom.gr. Τα εμπορικά σήματα, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται και παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους και συνεπώς οι φορείς/ εταιρείες αυτές φέρουν τη σχετική ευθύνη. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτόν ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκει αποκλειστικά στο dearmom.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το dearmom.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, θετική ή αποθετική, υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου, τον οποίο και επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του dearmom.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση. To dearmom.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, λειτουργίες, επιλογές και το εν γένει το περιεχόμενο του θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι δεν περιέχει ο ίδιος o διαδικτυακός τόπος  ή οποιοδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος (site) ή συνεργαζόμενος εξυπηρετητής (server) "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα.
Το dearmom.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το dearmom.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Το dearmom.gr δεν ελέγχει τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών (links) ή διαφημίσεων (banners) και ρητώς δηλώνει ότι δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους, δεν ενστερνίζεται τις απόψεις του, δεν εγγυάται για το περιεχόμενο ή για τις υπηρεσίες τους και εν γένει δε φέρει οιανδήποτε ευθύνη γι’ αυτά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προσφέρονται πληροφορίες και συμβουλές στους χρήστες/επισκέπτες  και το περιεχόμενο προσφέρεται «όπως είναι», χωρίς να υπάρχει καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση για την εγκυρότητα των πληροφοριών/συμβουλών αυτών και σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή ή μη για πράξεις ή αποφάσεις των χρηστών/επισκεπτών του.  Ιδιαίτερα μάλιστα σε ό τι αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, δηλώνεται ρητά ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος δεν αποτελεί εργαλείο ιατρικών συμβουλών, θεραπείας ή διάγνωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική και κατ’ ιδίαν ιατρική γνωμάτευση. Δηλώνεται ρητά ότι οι επισκέπτες/χρήστες δεν θα πρέπει να αγνοούν την γνωμάτευση τους θεράποντα ιατρού τους επειδή διάβασαν ή είδαν κάποια πληροφορία ή συμβουλή στο dearmom.gr ούτε και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους βάσει αυτών των πληροφοριών/συμβουλών. Οι χρήστες/επισκέπτες αν πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία τους θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό τους.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το dearmom.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του να διατυπώσουν την άποψη τους σε θέματα γύρω από το περιεχόμενο του ή/και επικαιρότητας. Τα σχόλια των επισκεπτών/χρηστών αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το dearmom.gr ενστερνίζεται ή συμφωνεί με τις απόψεις αυτές. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε ανήθικες ή υβριστικές διατυπώσεις. Το dearmom.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει κάποια ανάρτηση ή να την αποσύρει εφόσον δε συνάδει με τους παραπάνω κανόνες ή θεωρηθεί ότι προσβάλλει, διαβάλλει ή δυσφημεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, φορέα ή μάρκα.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του παρόντος διαδικτυακού τόπου (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το dearmom.gr διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Το dearmom.gr δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, το videatro.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη από τις εν λόγω υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του.

Τέλος, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον Ιστότοπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στο dearmom.gr να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων του

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες του Ιστότοπου διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο.

COOKIES

Το dearmom.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/επισκέπτη από ορισμένες υπηρεσίες των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη και διευκολύνουν την πρόσβαση του σε κάποιες υπηρεσίες. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες του marketing του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να προβεί στις αντίστοιχες με τις προτιμήσεις του ρυθμίσεις στο διακομιστή του (browser).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To dearmom.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία και την ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των διαφημιζομένων σε αυτό φορέων/εταιρειών ή μαρκών, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε συναλλαγή, εμπορική ή μη, προκύψει μεταξύ των χρηστών/ επισκεπτών του και των φορέων/εταιρειών αυτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το dearmom.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή και να καταργεί πλήρως μέρος ή και στο σύνολο του, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το dearmom.gr διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης και τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τακτική επίσκεψη των χρηστών στους παρόντες όρους και η προσεκτική ανάγνωσή τους.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίσκεψη και η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.
 
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.